• Beställning
  • Leverans
  • Betalning

GeneMate® PREMIUM

44 gener

Testet riktar sig till dig som vill ha en komplett bild över din ärftliga risk att utveckla cancer, samt till dig som diagnostiserat med en mer ovanlig cancerform. Testet inkluderar majoriteten av de gener som idag inkluderas vid genetisk testning inom sjukvården vid misstanke om ärflig cancer.

4 995 kr
1

GeneMate® BRCA+

3 gener

Testet riktar sig till dig som undrar över din ärftliga risk att utveckla bröst- och äggstockscancer eller prostatacancer, samt till dig som själv diagnostiserats med med någon av dessa cancerformer. De inkluderade generna är förknippade med en kraftigt förhöjd risk.

2 895 kr
1

GeneMate® Bröst & Ovarial

14 gener

Testet riktar sig till dig som söker en mer omfattande analys av din ärftliga risk att utveckla bröst- och äggstockscancer, samt till dig som själv diagnostiserats med med någon av dessa cancerformer. Testet inkuderar alla gener som idag rekommenderas vid genetisk testning vid misstanke om ärftlig bröst- och äggstockscancer.

3 595 kr
1

GeneMate® Bröst, Gyn & Tarm

21 gener

Testet riktar sig till dig som undrar över din ärftliga risk att utveckla bröst- och gynekologisk cancer, samt till dig som själv diagnostiserats med med någon av dessa cancerformer. Testet inkuderar alla gener som idag rekommenderas vid genetisk testning vid misstanke om ärftlig bröst- och äggstockscancer samt livmodercancer (Lynch syndrom).

4 295 kr
1

GeneMate® Tarm

7 gener

Testet riktar sig till dig som undrar över din ärftliga risk att utveckla tjock- och ändtarmscancer (inkluderar Lynch syndrom och polypos syndrom), samt till dig som själv diagnostiserats med tjock- och ändtarmscancer eller andra cancerformer kopplade till Lynch syndrom.

2 995 kr
1

GeneMate® Prostata & Tarm

9 gener

Testet riktar sig till dig som undrar över din ärftliga risk att utveckla tjock- och ändtarmscancer (inkluderar Lynch syndrom och polypos syndrom) eller prostatacancer, samt till dig som själv diagnostiserats med prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer eller andra cancerformer kopplade till Lynch syndrom.

3 495 kr
1

Om du har en rabattkod, vänligen fyll i den här.

Om du som läkare ska beställa åt en patient
(Klicka här för att kontakta oss)

Din beställning

Genetisk vägledning
(Inkluderas i priset)

0 kr

Frakt
(Gratis inom Sverige)

0 kr

Totalt

0 kr

(Tjänsten är inte momspliktig)