iCellates kliniska team

En viktig komponent för långsiktig framgång ligger i ett starkt kliniskt team

När vi för ett år sedan började planera för vår lansering av tjänsten GeneMate® som analyserar ärftlig risk för att utveckla cancer, insåg vi snabbt att en viktig komponent för långsiktig framgång låg i ett starkt kliniskt team. Vi är mycket stolta att nu kunna presentera detta team. De uppgifter som vårt kliniska team framförallt bidrar med är:

  • Analysera sekvensdata för att möjliggöra klinisk tolkning av stora mängder data.
  • Skapa en genetisk rapport som går att förstå för gemene man.
  • Svara på frågor som kunden kan ha före men framförallt efter man har tagit testet, sk genetisk vägledning.
  • Kvalitetssäkring av hela tjänsten.
  • Till sist men inte minst, en produktiv dialog med vården som vi ser som en viktig partner i vår strävan att skapa en kompletterande tjänst till vad som erbjuds idag.

Här följer en presentation av iCellates kliniska team:

Eva Rudd – Klinisk Genetiker (läkare, PhD)

Eva började sin bana inom vården som sjuksköterska. När hon var 30 år bestämde hon sig för att vidareutbilda sig till läkare. Under den 10:e terminen kontaktades hon av en barnläkare som sökte doktorander till ett forskningsprojekt. Eva tyckte att lät väldigt intressant och sökte tjänsten. Forskningen handlade om en ovanlig ärftlig immunförsvarsdefekt och bedrevs på genetiska labbet vid CMM (Centrum för Molekylär Medicin) på Karolinska Institutet. Efter disputationen gjorde hon AT på Danderyds sjukhus och började sedan jobba på klinisk genetik 2009. Eva blev färdig specialist 2014, och bytte sedan till rättsmedicin 2016. 

På klinisk genetik arbetade Eva med alla typer av patienter och sjukdomar. Hennes huvudintresse låg på hematologiska maligniteter och ärftliga hjärtsjukdomar. 

Anna Hellquist – Genetisk Vägledare (PhD)

Anna, som är vår genetiska vägledare samt medicine doktor i cell- och molekylärbiologi, har lång erfarenhet av genetik från sitt arbete som forskare och som genetisk vägledare. Anna har arbetat som genetisk vägledare på Karolinska Universitetssjukhuset under flera år, framförallt med patienter med frågeställning kring ärftlig cancer.

Diego Cortese – Sjukhusgenetiker (PhD)

Diego är sjukhusgenetiker på iCellate och han har tidigare jobbat med klinisk tolkning av DNA- och RNA-varianter på Karolinska Universitetssjukhuset. Efter examen i molekylär bioteknik (Turin Universitet, 2011) forskade han inom cancergenomik och disputerade i molekylär medicin (Uppsala Universitet, 2016). Diego har erfarenhet från både forskning och diagnostik där han utvecklade nya sekvenseringstekniker för rutinanalys av blod från patienter med cancer. 

Vi har alla en stark tro till att förebyggande analyser genom iCellates genetiska tjänster kommer att bidra till ökad patientnytta, avlasta vården och på sikt förändra hur cancer diagnosticeras.